Právní podmínky a soubory cookies

Všeobecné právní podmínky platné pro www.damsky-doprovod.cz

Definice pojmu „společenský doprovod“

Společenským doprovodem rozumíme krátkodobý či dlouhodobý doprovod mužům nebo ženám na soukromé, společenské a jiné akce za předem sjednaných podmínek. Společenský doprovod poskytujeme pouze plnoletým osobám, tedy osobám které dosáhly věku 18 let. Výjimky nejsou přípustné.

Podmínky realizace společenského doprovodu

Podmínky, za kterých se doprovod konkrétní osobě realizuje si zákazník sjednává s konkrétní společnicí / společníkem prostřednictvím agentury. Podmínky konkrétního společenského doprovodu obě strany navzájem prostřednictvím agentury odsouhlasí. Zákazník ( objednavatel doprovodu ) bere na vědomí, že společnice neposkytují žádné erotické či sexuální služby. Obě strany berou na vědomí, že se jedná se výhradně o doprovod na společenské akce, za zábavou, kulturou, sportem, případně relaxací privátního charakteru ( privátní wellness, večeře či drink v soukromí ). Obě strany berou na vědomí, že se nejedná o zprostředkování služeb erotického charakteru. Doprovod je možno sjednat krátkodobě i dlouhodobě, případně na dovolené a pracovní cesty. 

Záruka soukromí

Veškeré dohody mezi agenturou, společnicí a objednavatelem jsou čistě soukromé, neveřejné a především individuální.

Vymezení pojmů :

Společenský doprovod v roli přítelkyně :

Společenský doprovod v roli přítelkyně je možné dle předchozí dohody vést v přátelském duchu včetně např. vedení se za ruce, či pořízení společných fotografií; návštěvy přátel či známých nebo soukromých společenských akcí. Není však možné po společenském doprovodu chtít jakékoli služby sexuálního charakteru.

Krátkodobý a dlouhodobý doprovod :

    

Krátkodobým doprovodem rozumíme doprovod jednorázového charakteru, na jednotlivé společenské, kulturní, sportovní či relaxační aktivity. Krátkodobý doprovod není konkrétně časově vymezen, protože se v případě jednorázového doprovodu může jednat jak o akce a aktivity na několik málo hodin, tak i např. o víkend či několikadenní výlet. Důležité pro vymezení pojmu krátkodobý doprovod je ten fakt, že se nejedná o opakující se službu.

Dlouhodobým doprovodem je myšlen smluvní vztah delšího trvání, kdy klient má zájem dívku/dámu potkávat dlouhodobě po dobu přesahující jeden kalendářní měsíc. Smluvní podmínky jsou v takovém případě vždy dojednány individuálně. 

Oba druhy společenského doprovodu, tedy dlouhodobý i krátkodobý jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům a za individuálně sjednaných finančních podmínek. 

Forma a způsob objednání společenského doprovodu

Klient si v případě zájmu o společenský doprovod vytvoří registraci na www prezentaci www.damsky-doprovod.cz.  Registrace je závazná spolu s povinností uhradit dohodnutý poplatek za přístup k profilům společnic. Přístup do systému je chápán jako forma zajištění soukromí a bezpečí. Z toho důvodu je nutné znát identitu objednavatele, kterou nám stvrzuje svou registrací. 

Platby za přístup do systému

Registrace do systému je zpoplatněna symbolickou částkou 1000,- Kč vč. DPH na jeden kalendářní rok. Nezažádá-li si klient o prodloužení registrace a nebo neuhradí -li tuto částku předem na následující kalendářní měsíc, jeho účet systém automaticky odstraní. Následně je třeba provést novou registraci.

Klient může vlastnit více uživatelských účtů, avšak vedení každého účtu je vždy zpoplatněno částkou 1000,- Kč vč. DPH na jeden kalendářní rok.

Po vyplnění registračního formuláře obdrží klient odpověď s číslem účtu pro úhradu platby. Variabilním symbolem je název emailu uvedeného ve formuláři. 

Po spárování platby je registrace uzavřena a administrátor klientovi účet zprovozní. Klientovi tak vzniká nárok na vstup do klientské sekce, kde jsou přístupné veškeré profily dívek.

Klient souhlasí s občasným zasláním krátkých e-mailových zpráv na registrovaný e-mail, jehož obsahem mohou být odkazy na nově vytvořené profily, slevové akce, novinky a zajímavosti.  

Registrovaným uživatelům je umožněno objednávat společenský doprovod dle vlastního výběru.

Objednání samotné probíhá tak, že si klient prostřednictvím administračního rozhraní ve svém uživatelském účtu na www.damsky-doprovod.cz zvolí vybraný doprovod a kontaktuje agenturu prostřednictvím objednávkového formuláře pro registrované uživatele s návrhem termínu a programu

Potvrzení termínu klient obdrží do 24 hodin spolu s informací, zda je vybraný doprovod k dispozici či nikoliv.  

V okamžiku, kdy je předběžně uzavřena dohoda mezi agenturou a objednavatelem doprovodu včetně upřesnění místa, času a individuálních požadavků, je objednavatel vyzván k úhradě 1/3 celkové částky za objednané služby, kdy tato částka slouží jako rezervační záloha. Teprve po faktickém připsání zálohy na účet agentury se rezervace stává závaznou.

Právo na odmítnutí doprovodu ze strany společnice / společníka

Společnice je oprávněna akci z důvodů časových či osobních odmítnout. V takovém případě agentura doporučí jiný adekvátní doprovod.  Do okamžiku připsání Vaší platby za rezervaci doprovodu ( 1/3 částky za doprovod ) je rezervace požadována za nezávaznou. 

V případě, že klientovi náhradní nabídnutý doprovod nevyhovuje a původní dívka ( doprovod ) je v daném termínu zaneprázdněn, klient obdrží rezervační zálohu zpět

Související poplatky

Poplatky za převod měny či bankovní poplatky související s převodem na účet hradí vždy klient. 

Společenský doprovod přichází na akci bez finančních prostředků a veškeré náklady hradí pouze objednavatel ( na základě dohody se společenským doprovodem o jaký typ akce jde, a jaké náklady zde objednavatel očekává v rámci společenského doprovodu hradit )  Tyto náklady zahrnují ubytování, dopravu, vstupné i případné občerstvení ( v rámci domluvených pravidel ) během akce. Veškeré podrobnosti ohledně např. úhrady pohoštění atd. doporučujeme se společnicí prohovořit na začátku nebo před začátkem akce, aby nedošlo k žádným nedorozuměním. 

Sjednaná částka pro společnici za její doprovod se platí ihned po příchodu společnice v hotovosti k jejím rukám ( jedná se o částku po odečtení zaslané zálohy ) 

Vrácení zálohy je možné pouze tehdy, když dojde ke zrušení doprovodu z naší strany, tedy tehdy, kdy společenský doprovod odmítne z jakéhokoli důvodu plánovanou akci v případě, že si klient nevybral adekvátní náhradu na daný termín. Obě strany se dohodly, že společnice nemusí sdělovat klientovi důvody odmítnutí společenského doprovodu.  

Samozřejmostí je, že adekvátní náhradu v takovém případě doporučujeme dle našeho nejlepšího uvážení, konečné rozhodnutí je však na klientovi. Pokud se rozhodne alternativy námi doporučené nevyužít a celou akci stornovat, vracíme zálohu v plné výši.

K vrácení zálohy si vyhrazujeme lhůtu  30 pracovních dnů ode dne připsání na náš účet.

Objednavatel je oprávněn změnit termín dané akce maximálně 3 dny před plánovaným datem a této možnosti využít maximálně jednou v měsíci.

Doprovod musí být uskutečněn v takovém případě nejdéle do 7 dnů od původně plánovaného data, v opačném případě záloha propadá. 

V případě, že v alternativním termínu nemá požadovaná společnice možnost doprovod uskutečnit, nabízíme opět řešení v podobě jiné společnice, námi doporučené. Pokud se klient rozhodne této možnosti nevyužít, zálohu je možno vrátit, a to opět do 30 pracovních dnů od připsání zálohy na náš účet. 

Při opakovaném rušení a měnění termínů může být klientovi účet zrušen bez náhradu na vrácení vložených prostředků. Důvodem může být faktické porušení termínů a dohod s ostatními klienty. Doprovodu i agentuře pak vznikají i související náklady, které se hradí ze záloh/y  klientem uhrazených.

Poskytování služeb intimního charakteru

Pokud společenský doprovod poskytne služby intimního charakteru, je to pouze na základě vzájemných sympatií a domluvy mezi objednavatelem ( klientem ) a doprovodem, včetně případných souvisejících finančních nároků. Agentura se nijak nepodílí na žádné podobné dohodě a nemá z ní žádný prospěch.

Objednavatel i doprovod jsou plnoleté osoby a činí tak na základě vlastního rozhodnutí, nijak nesouvisejícího s dohodou sjednanou s naší agenturou a zcela mimo její kompetence.

Vyloučení odpovědnosti

 Agentura se nijak nepodílí a nenese žádné následky  případných sporů mezi objednavatelem a doprovodem ohledně veškerých situací spojených s poskytováním služeb intimního charakteru.

Nestanoví-li si klient s doprovodem jasné limity vzájemného chování, agentura je zproštěna veškeré odpovědnosti za případná nedorozumění. Důrazně doporučujeme stanovit si v tomto jasné limity a pravidla hned na začátku. 

Pokud zákazník projeví sebemenší stopy verbálního i neverbálního napadení, sexuálně explicitního či rasistického chování vůči doprovodu, má společnice právo doprovod okamžitě ukončit bez nároku na vrácení hotovosti. Agentura si vyhrazuje právo v takovém případě nevracet ani zaslanou zálohu.  Činíme tak proto, abychom již předem odradili některé klienty, kteří pojmy „společenský doprovod“ a „poskytování intimních služeb“ zaměňují.

Odesláním jakéhokoli formuláře prostřednictvím těchto webových stránek potvrzujete, že je vám 18 let, jste svéprávní a seznámili jste se s podmínkami poskytování společenského doprovodu a akceptujete je. 

Odesláním formuláře prostřednictvím našich webových stránek souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které jste ve formuláři poskytl/a a to v souladu s platnými zákonnými úpravami. Tento souhlas platí i pro  zpracování a poskytnutí údajů třetím osobám za účelem nabídnutí služeb. 

Mějte prosím na paměti, že formulář posíláte prostřednictvím internetových sítí, a tak je zcela nemožné stoprocentní ochranu soukromí zaručit. Vynasnažíme se však o maximální možnou diskrétnost a respekt vašeho soukromí. 

Soubory cookies

Tato webová stránka používá pro lepší efektivitu a uživatelskou přívětivost soubory cookies. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek, zejména těch, které umožňují uživatelské rozhraní.

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Pokud se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. 

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tedy na:

Cookie prvních stran – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.

Cookie třetích stran  – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

Krátkodobé  – k jejich odstranění z vašeho počítače dojde po zavření prohlížeče.

Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie).  Tyto cookies lze bez problémů ručně odstranit prostřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.

Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Více informací o souborech cookies naleznete rovněž na : 

https://support.microsoft.com/cs-cz/gp/cookies/cs